AIOMT Premium – Bộ Tool cho giáo viên Toán THCS

          Bộ Tool AIOMT Premium do tác giả Nguyễn Hữu Phúc phát triển code, là bộ công cụ hỗ trợ xử lý các công thức trên Word với MathType và chuyển đổi qua lại giữa Word và Latex, tạo lời giải một số bài toán cấp THCS đơn giản trên Word, vẽ đồ thị hàm số $y=ax$, $y=ax+b$, vẽ hình nón, hình trụ,…trên Word và cập nhật các mẫu giáo án đề xuất theo chương trình GDPT 2018.

I. Fix MathType – Xử lý file ảnh:

1. Sửa lỗi lệch dòng MathType:

 • Chọn khối đoạn văn bản có công thức bị lệch dòng và chọn nút “Sửa lỗi lệch dòng MathType”.

2. Tìm kiếm công thức:

a. Tìm kiếm công thức MathType:

 • Tìm kiếm các công thức MathType trong văn bản và Highlight màu Xám (Gray).

b. Tìm kiếm công thức Equation:

 • Tìm kiếm các công thức Equation trong văn bản và Highlight màu Vàng (Yellow).

c. Tìm kiếm công thức MathType hóa ảnh:

 • Tìm kiếm các công thức MathType hóa ảnh (bao gồm cả ảnh Inline with Text) và Highlight màu Xanh (Green).

d. Tìm kiếm công thức MathType chưa chuẩn:

 • Trong quá trình biên soạn tài liệu, có nhiều công thức Toán học chúng ta sẽ nhập trong Word thay vì nhập trong MathType, ví dụ điểm A, điểm B,…Khi này Tool sẽ phát hiện các lỗi này và Highlight màu đỏ. Chức năng này phù hợp với giáo viên sửa bài, giáo viên phản biện, giáo viên chuẩn hoá tài liệu hoặc đơn giản là bạn cần kiểm tra độ chuẩn của công thức.

3. Công thức dính chữ:

a. MathType dính chữ:

 • Thêm dấu cách (nếu thiếu) giữa công thức MathType và chữ.

b. Equation dính chữ:

 • Thêm dấu cách (nếu thiếu) giữa công thức Equation và chữ.

4. Đổi màu công thức

a. Công thức MathType:

 • Đổi màu đồng loạt công thức MathType về các màu sau: Xanh dương (Blue), đỏ (Red), vàng (Yellow), hồng (Magenta), trắng (White) và xanh lá cây (Green).

b. Công thức Equation:

 • Đổi màu đồng loạt công thức Equation về các màu sau: Xanh dương (Blue), đỏ (Red), vàng (Yellow), hồng (Magenta), trắng (White) và xanh lá cây (Green).

5. Xử lý hình ảnh:

a. Chuyển ảnh Inline:

 • Chuyển các ảnh như đồ thị, bảng biến thiên, hình vẽ hình học về định dạng “Inline with Text”.

b. Căn giữa ảnh:

 • Căn giữa ảnh (kết hợp khi sử dụng chuyển Latex sang Word, khi này các ảnh (Tikzpicture code) định dạng căn lề trái).

c. Xuất ảnh từ file Word:

Bước 1: Chuyển ảnh về định dạng “Inline with Text”.

Bước 2: Tạo thư mục: C:\TEST.

Bước 3: Chọn nút “Xuất ảnh từ file Word” để lưu ảnh (bao gồm cả công thức hóa ảnh).

d. Thay đổi kích thước ảnh (Small và Large)

 • Thay đổi kích thước ảnh hàng loạt (chỉ mang tính chất tương đối vì các ảnh trong file Word có kích thước khác nhau – Thầy, Cô có thể thao tác thủ công để tùy chỉnh kích thước ảnh phù hợp. Kết hợp khi sử dụng chuyển Latex sang Word, khi này các ảnh (Tikzpicture code) có kích thước lớn).

e. Hoá ảnh toàn bộ công thức MathType:

 • Hoá ảnh toàn bộ công thức MathType trong file Word về dạng ảnh.

f. Hoá ảnh từng công thức MathType

 • Hoá ảnh từng công thức MathType được chọn trong file Word về dạng ảnh.

g. Call Mathpix

 • Tính năng này sẽ gọi Mathpix trong máy tính, thay vì gõ Ctrl + Alt + M (không cần thiết lắm)

h. Fix Mathpix Manual (Latex)

Bước 1: Gọi Mathpix Snipping Tool để quét công thức MathType hóa ảnh cần chuyển sang Latex, sao chép công thức từ màn hình trả kết quả của Mathpix (công thức được lưu trong Clipboard)

Bước 2: Chọn công thức MathType hóa ảnh cần sửa và chọn lệnh “Fix Mathpix Manual (Latex)”, khi này công thức MathType hóa ảnh sẽ được thay thế bằng công thức Latex theo chuẩn của nhóm Latex.

i. Fix Mathpix Manual (MathType)

Bước 1: Gọi Mathpix Snipping Tool để quét công thức MathType hóa ảnh cần chuyển sang Latex, sao chép công thức từ màn hình trả kết quả của Mathpix (công thức được lưu trong Clipboard).

Bước 2: Chọn công thức MathType hóa ảnh cần sửa và chọn lệnh “Fix Mathpix Manual (MathType)”, khi này công thức MathType hóa ảnh sẽ được thay thế bằng công thức MathType bình thường để chỉnh sửa, thao tác.

5. SỬA LỖI MATHTYPE HÓA ẢNH TỰ ĐỘNG:

 • Tính năng này sử dụng API của Mathpix tự động nhận diện các công thức hoả ảnh trong file Word và chuyển về MathType (Tài khoản Mathpix (dev) được miễn phí 1000 công thức mỗi tháng, nếu vượt quá 1000 công thức mỗi tháng, phí sẽ là 0,004$ mỗi công thức)

II. Text to MathType – Equation Automation:

1. Auto:

 • Tự động nhận diện và chuyển điểm, đoạn thẳng, đa thức, phương trình…từ Word sang MathType.

◊ Lưu ý: Gõ đúng quy tắc văn bản, các từ cách nhau bởi 1 dấu cách, sau dấu phẩy(,), dấu chấm (.) phải có dấu cách.

2. Thủ công:

 • Đối với các công thức chưa nhận diện được. Thầy, Cô thêm ký hiệu $ trước công thức và chọn “Thủ công”.

◊  Ví dụ: $A và chọn “Thủ công”

3. Chuyển ký hiệu:

3.1. Chỉ số trên:

 • Chức năng này chuyển chỉ số trên thành dấu mũ (^) để chuyển vào MathType.

3.2. Chỉ số dưới:

 • Chức năng này chuyển chỉ số dưới thành dấu (_) để chuyển vào MathType.

3.3. Chuyển ký hiệu góc, tam giác:

3.3a. Chuyển ký hiệu góc:

(Áp dụng cho ký hiệu góc có 3 ký tự)

◊  Ví dụ:

 • Góc ABC → $ \widehat{ABC}$.
 • Góc ABC = góc MNP → $ \widehat{ABC}= \widehat{MNP}$.
 • Góc ABC = 90 độ → $ 90^0$ (Dấu độ chưa được chuẩn vì dùng Toggle Tex. Thầy, Cô thao tác thủ công để điều chỉnh dấu độ).

3.3b. Chuyển ký hiệu tam giác:

◊  Ví dụ:

 • Tam giác ABC → $ \triangle{ABC}$
 • tam giác MNP → $ \triangle{MNP}$

3.4. Chuyển ký hiệu song song, vuông góc:

3.4a. Chuyển ký hiệu song song:

AB song song CD, a song song b. → $ AB // CD$, $ a // b$.  

◊ (Kết thúc phần công thức cần phải có dấu phẩy (,), hoặc (.) hoặc dấu cách).

3.4b. Chuyển ký hiệu vuông góc:

AB vuông góc CD, a vuông góc b. → $ AB \perp CD$, $ a \perp b$.

◊  (Kết thúc phần công thức cần phải có dấu phẩy (,), hoặc (.) hoặc dấu cách).

3.5. Chuyển ký hiệu phân số:

◊  Ví dụ: Phân số 1/2 → Phân số $ \dfrac{1}{2}$.

4. Equation hóa:

 • Tính năng này tương tự tính năng “Auto” đó là tự động nhận diện và chuyển điểm, đoạn thẳng, đa thức, phương trình…từ Word sang công thức Equation, khi này ta có thể sao chép các công thức này sang PowerPoint để thiết kế bài giảng điện tử dùng thi GVG hoặc thi E-learning (ý kiến c

III. Chuẩn hóa MathType:

1. Chuyển ký hiệu:

1.1. Dấu ngoặc:

 • Chọn công thức có dấu ngoặc chưa chuẩn và chọn nút “Dấu ngoặc”  → $ \left( \right)$.

1.2. Ký hiệu song song:

 • Chọn công thức có ký hiệu song song chưa chuẩn và chọn nút “Ký hiệu song song”

 → $ \text{//}$.

1.3. Giá trị tuyệt đối:

 • Chọn công thức có ký hiệu dấu giá trị tuyệt đối chưa chuẩn (thường là dấu || nhập trong Word) và chọn nút “Giá trị tuyệt đối”

 → $ \left|\right|$

1.4. Ký hiệu độ:

 • Chọn công thức có ký hiệu dấu giá trị tuyệt đối chưa chuẩn và chọn nút “Ký hiệu độ” để chuyển về công thức có ký hiệu độ chuẩn MathType (Ctrl + Shift K, D)

2. Ngắt dòng MathType:

2.1. Tiêu chuẩn:

 • Sử dụng chức năng này để ngắt dòng công thức MathType với công thức không có dấu ngoặc nhọn({), không có dấu ngoặc vuông  ([) hoặc chỉ có 1 dấu ngoặc nhọn({) ,  hoặc chỉ có 1 dấu ngoặc vuông  ([).

2.2. Ngoặc nhọn:

 • Sử dụng tính năng này để ngắt dòng công thức MathType với các công thức có từ 2 dấu ngoặc nhọn({) trở lên.

2.3. Ngoặc vuông:

 • Sử dụng tính năng này để ngắt dòng công thức MathType với các công thức có từ 2 dấu ngoặc ([) trở lên.

3. Tách công thức MathType:

 • Chọn công thức MathType cần tách rời khỏi dấu phẩn (,) hoặc dấu chấm phẩy (;) và nháy nút “Tách công thức MathType”.

◊  Ví dụ: $ M, N, P$ → $M$, $N$ , $P$  (Các điểm M, N, P rời nhau, cách nhau bởi dấu phẩy trong văn bản).

IV. MathType – Latex – Equation

1. Word to Latex:

1.1. Word to Latex (Toggle Tex):

 • Chuyển câu hỏi trắc nghiệm trên Word sang dạng cấu trúc (ex_test), sử dụng tính năng Toggle Tex của MathType và không chuyển hình ảnh trong file Word như: bảng biến thiên, hình vẽ kèm theo.

◊ Lưu ý: Cần chuẩn hóa file word theo chuẩn BTN trước khi chuyển.

1.2. Word to Latex 2nd (Insert Image):

 • Chuyển câu hỏi trắc nghiệm trên Word sang dạng cấu trúc (ex_test), sử dụng tính năng MathType SDK và chuyển hình ảnh trong file Word như: bảng biến thiên, hình vẽ kèm theo.

◊ Lưu ý: Cần chuẩn hóa file word theo chuẩn BTN trước khi chuyển.

1.3. Word to Latex 2nd (No Image):

 • Chuyển câu hỏi trắc nghiệm trên Word sang dạng cấu trúc (ex_test), sử dụng tính năng MathType SDK và không chuyển hình ảnh trong file Word như: bảng biến thiên, hình vẽ kèm theo.

◊ Lưu ý: Cần chuẩn hóa file word theo chuẩn BTN trước khi chuyển.

1.4. Chuẩn hóa Latex:

 • Tự động nhận diện và thêm ký tự $$ vào 1 số công thức chưa chuẩn, ví dụ: Điểm A như thế này là chưa chuẩn và cần chuẩn hóa thêm trước và sau A một dấu đô la, khi đó $A$ gọi là chuẩn hóa Latex.

1.5. Chuyển công thức hóa học sang Latex:

 • Ví dụ người dùng gõ các công thức H2SO4, hoặc dùng các chỉ số trên, chỉ số dưới khi gõ và công thức chưa có dạng Latex, chức năng này sẽ chuyển các công thức trên sang dạng Latex: H_2SO_4 (trước và sau công thức có dấu đô la), $H_2SO_4$

2. Latex to Word:

2.1. Latex to Word (TN):

 • Chuyển câu hỏi trắc nghiệm cấu trúc (ex_test) trên Word sang định dạng chuẩn BTN. Tính năng này sẽ chuyển đổi cả hình ảnh được vẽ bằng Tikz (môi trường begin{tikzpicture}…end{tikzpicture}).

2.2. Latex to Word (TL):

 • Chuyển cấu trúc file Tex dạng tự luận (định lí, định nghĩa, bài tập) trên Word sang định dạng chuẩn BTN và mô phỏng form Latex. Tính năng này sẽ chuyển đổi cả hình ảnh được vẽ bằng Tikz (môi trường begin{tikzpicture}…end{tikzpicture}).

2.3. Toggle Tex từng công thức MathType:

 • Tính năng này sẽ tìm các công thức có dạng $$ trong file Word và chuyển công thức này về công thức MathType

3. IMAGE TO LATEX:

 • Chuyển công thức MathType hóa ảnh tự động sang công thức Latex đẹp theo chuẩn của các nhóm Latex bằng cách sử dụng Mathpix API. (Mathpix OCR)

4. Equation to Latex:

 • Chuyển một số công thức Equation sang công thức Latex (có thể chạy trên Microsoft Office 2010)

5. MathType to Equation:

 • Chuyển một số công thức Equation sang công thức Latex (có thể chạy trên Microsoft Office 2010)

6. Word to Microsoft Form:

 • Chuyển câu hỏi trắc nghiệm trên Word sang cấu trúc để có thể dùng cho câu hỏi trắc nghiệm của Microsoft Form.

7. Convert from PDF:

7.1. Word hóa đề thi:

 • Sử dụng Mathpix Snipping Tool để quét câu hỏi trong đề thi dạng file ảnh và chuyển về file word, phục vụ cho công việc word hóa đề thi (Mathpix nhận diện tiếng Việt chưa tốt lắm)

7.2. PDF to WORD (Snip Mathpix Online):

 • Sử dụng trang web https:\\snip.mathpix.com để quét nội dung trong 1 trang PDF (nhận diện rất tốt), có thể upload ảnh PNG hoặc JPG lên trang web này, sau đó copy toàn bộ nội dung file chữ  được trả về từ website và dán vào Word. Dùng chức năng PDF to WORD (Snip Mathpix Online) để làm file Word đẹp hơn.

7.3. PDF to LATEX (Snip Mathpix Online):

 • Sử dụng trang web https:\\snip.mathpix.com để quét nội dung trong 1 trang PDF (nhận diện rất tốt), có thể upload ảnh PNG hoặc JPG lên trang web này, sau đó copy toàn bộ nội dung file chữ  được trả về từ website và dùng chức năng PDF to LATE (Snip Mathpix Online) để xử lý công thức và trả về kết quả trong file Word, tiếp tục chỉnh sửa các lỗi để biên dịch Latex được tốt hơn.

V. Định dạng văn bản

1. Chuẩn hóa BTN:

 • Chuyển định dạng câu hỏi trắc nghiệm về chuẩn BTN.
 • Cần thực hiện chuẩn hóa trước khi chuyển từ Word sang Latex.
 • Về câu hỏi: Câu 1: (In đậm, màu xanh)
 • Các phương án: A. ; B.; C.; D.; (In đậm, màu xanh)

 ◊ Lưu ý: Giữa các phương án A, B, C và D phải có phím Tab nếu đáp án 1 dòng.

2. Câu hỏi trắc nghiệm:

a. Chuyển đáp án gạch chân sang đỏ:

 • Chuyển các đáp án gạch chân sang màu đỏ. (A. → A.)

b. Highlight đáp án màu vàng:

 • Highlight các đáp án gạch chân sang màu vàng. ( A.  → A. $x^2$ )

c. Highlight toàn bộ đáp án màu vàng:

 • Highlight các đáp án gạch chân sang màu vàng bao gồm cả các ký tự ABCD. ( A.  →  A. $x^2$ )

d. Đáp án Highlight sang gạch chân:

 • Chuyển đáp án Highlight màu vàng sang đáp án gạch chân màu đỏ. Ví dụ: A.

e. Tạo khung câu hỏi:

 • Tạo khung câu hỏi trang trí cho câu hỏi trắc nghiệm.

f. Highlight đáp án Vàng – Xanh:

 • Chuyển đáp án Highlight màu vàng (Yellow) sang đáp án Highlight màu xanh (Green).

g. Highlight đáp án Xanh – Vàng:

 • Chuyển đáp án Highlight màu xanh (Green) sang đáp án Highlight màu vàng (Yellow).

h. Xoá Highlight phần chọn đáp án ABCD:

 • Xoá highlight phần chọn đáp án ABCD (màu xanh hoặc màu vàng).

i. Highlight chọn ABCD màu xanh:

 • Highlight phần chọn ABCD thành màu xanh (Green).

j. Highlight chọn ABCD Xanh – Vàng:

 • Chuyển phần chọn ABCD Highlight màu xanh (Green) sang  Highlight màu vàng (Yellow).

k. Highlight chọn ABCD Vàng – Xanh:

 • Chuyển phần chọn ABCD Highlight màu vàng (Yellow) sang  Highlight màu xanh (Green).

l. Tô màu nền lời giải:

 • Tô màu nền phần lời giải trong câu hỏi trắc nghiệm hoặc câu hỏi tự luận bắt đầu bởi “Lời giải” hoặc “Hướng dẫn giải”

m. Chuyển phương án 4 cột:

 • Chuyển các phương án 1 cột về phương án 4 cột (kết hợp khi dùng chuyển Latex sang Word).

n. Xoá Table phương án:

 • Một số file Word, các phương án ABCD được thiết kế xếp vào Table, tính năng này sẽ xoá các Table để dễ dàng chỉnh sửa phương án.

p. Ẩn lời giải:

 • Ẩn toàn bộ phần lời giải.

q. Hiện lời giải:

 • Hiện toàn bộ lời giải đã ẩn trước đó.

r. Xoá lời giải:

 • Xoá toàn bộ lời giải trong file Word.

r. GIẢ LATEX:

 • Chuyển font của file Word về font Chu Văn An, thay các phương án A. B. C. D. thành các symbol để giống Latex.

s. Xoá chọn ABCD:

 • Chức năng này sẽ xoá phần chọn ABCD trong lời giải đối với các câu hỏi trắc nghiệm.

t. Thêm chọn ABCD từ đáp án:

 • Câu hỏi ở đây đáp án chỉ có gạch chân và sau “Lời giải” chưa có phần chọn ABCD thì sẽ dùng tính năng này. Chức năng này sẽ tự động thêm “Chọn A”, Chọn B”, “Chọn C” hoặc “Chọn D” từ đáp án gạch chân.

u. Đánh dấu đáp án từ chọn ABCD:

 • Câu hỏi ở đây sau phần lời giải có “Chọn A”, “Chọn B”, “Chọn C” hoặc “Chọn D”, đáp án thì chưa gạch chân và nếu muốn gạch chân đáp án màu đỏ thì sử dụng tính năng này.

v. HOÁ ẢNH CÂU HỎI:

v1. Chuẩn hoá:

 • Chuẩn hoá câu hỏi để chuẩn bị hoá ảnh.

v2. Tạo ảnh câu hỏi:

 • hoá ảnh các câu hỏi đã chuẩn hoá và lưu dưới dạng file ảnh.

3. Tạo dòng chấm:

a. Tạo dòng chấm bằng số dòng của lời giải:

 • Thay số dòng của lời giải bằng số dòng chấm dùng làm vở bài tập.

b. Tạo dòng chấm bằng số dòng của lời giải + 1 dòng chấm:

 • Thay số dòng của lời giải bằng số dòng chấm + 1 dòng chấm dùng làm vở bài tập.

c. Tạo dòng chấm tùy ý:

 • Tạo dòng chấm tùy ý từ số liệu nhập vào từ bàn phím tính từ con trỏ soạn thảo.

4. Chuẩn hóa THCSVN:

a. Định dạng văn bản:

 • Định dạng file Word tự luận theo chuẩn của nhóm Toán Tiểu học – THCS – THPT Việt Nam.

b. Thứ tự “Câu” tự động:

 • Chuyển thứ tự câu dạng “Text” sang thứ tự câu “Tự động”.

c. Thứ tự “Bài” tự động:

 • Chuyển thứ tự bài dạng “Text” sang thứ tự bài “Tự động”.

d. Chuẩn hoá phiếu bài tập:

 • Chuẩn hoá phiếu bài tập theo mẫu mới của nhóm.

e. Tô màu dạng bài tập:

 • Tô màu dòng đầu tiên trong phần phiếu bài tập có chia dạng. Ví dụ: Dòng 1: Dạng 1: Tìm x, dòng 2: Phương pháp giải. Dòng 1 sẽ được tô màu xanh (LightGreen)

5. Mẫu giáo án 5 hoạt động:

 • Tính năng này sẽ tạo mẫu giáo án 5 hoạt động từ giáo án có sẵn với nhiều mẫu.
 1. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
 2. Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
 3. Hoạt động 3: LUYỆN TẬP
 4. Hoạt động 4: VẬN DỤNG
 5. Hoạt động 5: TÌM TÒI, MỞ RỘNG
 • Từ khoá nhận diện: “TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:” hoặc “TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:”

VI. HỌC TOÁN THCS:

LỚP 6:

Gồm các tính năng sau:

 • Tìm ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất của 2 số, tìm ước của 1 số.
 • Đặc biệt: Giải bài toán bội chung dạng toán thực tế lớp 6

Phần 1: Nhập thông số bài toán, ví dụ: Số học sinh khối 6

Phần 2: Nhập giá trị: Số sách xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển, 15 quyển đều vừa đủ bó thì nhập lần lượt các số 10, 12, 15 vào 3 ô bên dưới, nếu có dư thì nhập vào ô số dư, nếu xếp vừa đủ thì nhập 0

Phần 3: Nhập giá trị giới hạn, ví dụ số sách trong khoảng 100 đến 200 quyển thì nhập lần lượt số 100 và 200 vào 2 ô bên dưới.

Dạng bài có thể giải

1. Một số sách nếu xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn hay 15 cuốn thì vừa đủ. Tính số sách đó biết rằng số sách trong khoảng từ 100 đến 150 cuốn.

2. Số học sinh khối 6 của một trường khoảng từ 200 đến 400 học sinh. Khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 thì đều thừa 5 học sinh. Tính số học sinh khối 6.

LỚP 7:

Gồm các tính năng sau:

 • Vẽ tam giác đều, nhập độ dài cạnh và Tool sẽ vẽ tam giác đều trong Word.
 • Vẽ đồ thị hàm số $y=ax$, chỉ cần nhập hệ số $a$ và Tool sẽ vẽ đồ thị trong Word.
 • Giải bài toán áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau (toán đố)

Phần 1: Nhập thông số bài toán, ví dụ số cây trồng được của 2 lớp 7A, 7B

Phần 2: Nhập tỉ lệ, ví dụ số cây trồng được của 2 lớp 7A, 7B tỉ lệ với 3 và 6

Phần 3: Nhập tổng hoặc hiệu.

Dạng bài có thể giải

Bài 1. (Bài 57 trang 30 SGK Toán 7 tập 1). Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số $2$, $4$, $5$. Tính số viên bi của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả $44$ viên bi.

Bài 2. Hai lớp 7A và 7B đi lao động trồng cây. Biết rằng tỉ số giữa số cây trồng được của lớp 7A là $0,8$ và lớp 7B trồng nhiều hơn 20 cây. Tính số cây mỗi lớp đã trồng.

LỚP 8:

Gồm các tính năng sau:

 • Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình

Phần tên biến: Nhập $a$, $x$, $y$, $z$, $t$,…

Phần toán tử quan hệ: Nhập $>$, $<$, $\geq$, $\leq$

Phần giá trị: Nhập giá trị

 • Chia đa thức 1 biến (Đang cập nhật)

LỚP 9:

Gồm các tính năng sau:

 • Giải phương trình bậc hai (có lời giải chi tiết): Nhập các hệ số $a$, $b$, $c$ (Chỉ áp dụng cho số nguyên)
 • Giải phương trình trùng phương (có lời giải chi tiết): Nhập các hệ số $a$, $b$, $c$ (Chỉ áp dụng cho số nguyên)
 • Vẽ đồ thị hàm số $y=ax+b$, chỉ cần nhập hệ số $a$, $b$, Tool sẽ vẽ đồ thị trong Word.
 • Vẽ hình trụ: Nhập bán trụ lớn, bán trụ nhỏ và chiều cao của hình trụ, Tool vẽ hình trụ trong Word.
 • Vẽ hình nón: Nhập bán trụ lớn, bán trụ nhỏ và chiều cao của hình nón, Tool vẽ hình nón trong Word.
 • Vẽ dồ thị hàm số $y=ax^2$, nhập hệ số $a$, Tool sẽ vễ đồ thị (Parabol) trong Word, kèm theo phần khảo sát hàm số.

VII. GDPT 2018

 • Tạo mẫu giáo án đề xuất Module 1
 • Tạo mẫu giáo án đề xuất Module 2
 • Tạo bảng năng lực đặc thù môn Toán để tra cứu

Các tính năng về mẫu giáo án theo Module sẽ luôn được cập nhật!

 PHÍ ĐĂNG KÝ 500.000 đồng 

 

♥ Ưu đãi: Giảm 50.000 khi chia sẻ bài viết về Facebook cá nhân ở chế độ CÔNG KHAI với Hashtag #AIOMTPremium

LIÊN HỆ VỚI TÔI QUA FACEBOOK

 

 

4.2 5 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments