Home / Chuyên đề Toán 8 / Chia đa thức một biến bằng máy tính Casio như thế nào?

Chia đa thức một biến bằng máy tính Casio như thế nào?

This post is part of the series Học Toán THCS

     Trong nội dung chương trình Toán lớp 8 (Đại số), các em sẽ được học về nội dung chia đa thức một biến đã sắp xếp.

      Chia đa thức một biến đã sắp xếp là nội dung không quá khó nhưng cũng thật sự không phải là dễ, nếu chia nhầm tại 1 vị trí nào đó thì toàn bộ phép chia của chúng ta sẽ bị sai và phải kiểm tra lại từ đầu.

     Ở đây, thầy sẽ chia sẻ với các em phương pháp sử dụng máy tính Casio để nhanh chóng kiểm tra thương của phép chia đa thức một biến là đúng hay sai. Thủ thuật ở đây sử dụng là thủ thuật CALC 1000

       Ví dụ: Thực hiện phép chia đa thức một biến sau:

 (2x^4-13x^3+15x^2+11x-3)  :(x^2-4x-3)

      Các em nhập vào máy tính CASIO và chọn CALC rồi nhập giá trị 1000 và nhấn phím =, kết quả trên màn hình máy tính sẽ xuất hiện như sau:

     Chúng ta sẽ dịch kết quả để được thương của phép chia như sau: 

 1995001: 001<5000 \Rightarrow c =1; 995>500 \Rightarrow b = 995-1000=-5;  a =2

 \Rightarrow 2x^2 -5x +1

Video hướng dẫn chi tiết, các em tham khảo tại video sau nhé!

Chia đa thức một biến bằng máy tính Casio như thế nào?
Đánh giá bài viết

About Nguyễn Hữu Phúc

Nguyễn Hữu Phúc

Check Also

Chuyên đề Toán thực tế THCS

Chuyên đề Toán thực tế THCS5 (100%) 1 vote Related

Leave a Reply

avatar