Kiểm tra 45 phút chương 1 Hình học lớp 7 – Đề 1

         Kiểm tra 45 phút chương 1 Hình học lớp 7 – Đề 1 giúp các em hệ thống kiến thức chương 1 hình học 7  từ nội dung nhận biết hai góc đối đỉnh, nhận biết các góc được tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng như: hai góc so le trong, hai góc đồng vị, hai góc trong cùng phía. 

         Các em cần hiểu đúng về hai góc so le trong, hai góc đồng vị, hai góc trong cùng phía. Ở đây, chỉ để cập đến vị trí của các góc chứ không liên quan đến độ lớn, cần lưu ý vấn đề này khi làm bài tập.

Để chứng minh hai đường thẳng song song, ta có thể sử dụng những dấu hiệu nào? 

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có:

  • Một cặp góc so le trong, bằng nhau (Ở vị trí so le trong và có độ lớn bằng nhau, độ lớn đã được xác định)
  • Một cặp góc đồng vị, bằng nhau (Ở vị trí đồng vị và có độ lớn bằng nhau, độ lớn đã được xác định)
  • Một cặp góc trong cùng phía, bù nhau (Ở vị trí trong cùng phía, và 2 góc có số đo đã xác định, tính tổng số đo hai góc thì được kết quả là 180 độ)

Thì khi đó hai đường thẳng a và b song song với nhau.

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Áp dụng tính chất của hai đường thẳng song song như thế nào?

Khi các em áp dụng tính chất là hai góc ở vị trí so le thì bằng nhau, hoặc hai góc ở vị trí đồng vị thì bằng nhau, hoặc hai góc ở vị trí trong cùng phía thì bù nhau, thì phải lưu ý đến yếu tố là có đường thẳng c nào cắt hai đường thẳng a, b song song với nhau và tạo thành các cặp góc ở trên không.

Ngoài ra, còn có thêm các kỹ thuật kẻ thêm đường phụ để chứng minh.

Các em, hãy tham khảo file PDF dưới đây nhé!

Video hướng dẫn chi tiết và giải thích để các em dễ hiểu hơn tại đây nhé!

 

 

 

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments