Hỗ trợ chuyển PDF sang Word không lỗi công thức Toán-AIOMT Premium

Hỗ trợ chuyển PDF sang Word không lỗi công thức Toán-AIOMT Premium dùng kết hợp snip của mathpix và Tool

Read more

Chuyển MathType sang Equation với Tool AIOMT Premium

Việc soạn giáo án điện tử PowerPoint với giáo viên Toán nói riêng và giáo viên các bộ môn phải

Read more

Chuyển MathType hóa ảnh về MathType tự động với Mathpix API

Thông thường khi tài liệu Word nhiều hơn 50 trang và có nhiều công thức MathType, thì các công thức

Read more

AIOMT Premium – Bộ Tool cho giáo viên Toán THCS

          Bộ Tool AIOMT Premium do tác giả Nguyễn Hữu Phúc phát triển code, là bộ

Read more