Home / Chuyên đề Toán 6 / Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải Toán 6

Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải Toán 6

Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải Toán 6 của NGƯT. BÙI VĂN TUYÊN (chủ biên) và đồng tác giả là thầy NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG

Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải Toán 6 tập 1

Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải Toán 6 tập 2

 

Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải Toán 6
5 (100%) 1 vote

About Nguyễn Hữu Phúc

Nguyễn Hữu Phúc

Check Also

Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 6 – Bùi Văn Tuyên

Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 6 – Bùi Văn Tuyên …

Leave a Reply

avatar